[x]
Powered by _DEESITE
 
หน้าหลัก         เกี่ยวกับเรา         ข่าวประชาสัมพันธ์         ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง       ติดต่อเรา
ข้อมูล อบต. เวียง
     สถานที่ท่องเที่ยว แบ่งปัน
     วัดในเขตตำบลเวียง แบ่งปัน
     สถาบันการเงินชุมชนบ้านแม่ใจใต้ แบ่งปัน
     สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน แบ่งปัน
โครงสร้างองค์กร
     ทำเนียบผู้บริหาร แบ่งปัน
     ทำเนียบบุคลากร แบ่งปัน
     สมาชิกสภา อบต. แบ่งปัน
แผนต่าง ๆ
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา แบ่งปัน
     แผนการจัดหาพัสดุ แบ่งปัน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น แบ่งปัน
     ข้อบัญญัติ อบต.เวียง แบ่งปัน
     การตรวจสอบภายใน แบ่งปัน
     แผนดำเนินการ แบ่งปัน
     ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แบ่งปัน
     แผนอัตรากำลัง 3 ปี แบ่งปัน
     ควบคุมภายใน แบ่งปัน
     แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี แบ่งปัน
     แผนการจัดหาพัสดุ แบ่งปัน
     แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ.2560 - 2 แบ่งปัน
บริการข้อมูลต่าง ๆ
     รายงานประจำปี แบ่งปัน
     รายงานการประชุมสภา แบ่งปัน
     ประกาศ/คำสั่ง แบ่งปัน
     ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร แบ่งปัน
     รายงานการประชุมผู้บริหาร แบ่งปัน
     การจัดเก็บรายได้ แบ่งปัน
      เอกสารเผยแพร่ / สาระความรู้ แบ่งปัน
     แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ แบ่งปัน
     ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง Allowed comment. แบ่งปัน
     รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ Allowed comment. แบ่งปัน
     การจัดองค์ความรู้ในองค์กร แบ่งปัน
     งานป้องกันและบรรเทาสาธาณะภัย แบ่งปัน
     คู่มือประชาชน แบ่งปัน
     ข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะ ขอ แบ่งปัน
     คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ แบ่งปัน


จำนวนผู้เข้าชม
ip คุณ 54.81.102.236
ออนไลน์ 2 ip
ผู้เข้าชมวันนี้ 119 ip
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 5137 ip
ผู้เข้าชมปีนี้ 44965 ip
ผู้เข้าชมทั้งหมด 295494 ip
  เริ่มนับ24 มกราคม 2553

: : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง : โทร. / แฟกซ์  053-382670 , กองคลัง  : 053-451032 , E-mail : WIANGFANG@hotmail.com ,  facebook  :  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยภูเวียง 053-383066 หรือ 1669


กิจกรรมเด่น
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
. ...
ประกาศเมื่อ : 19 กรกฏาคม 2561 อ่านต่อ...
กิจกรรมศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
. ...
ประกาศเมื่อ : 17 กรกฏาคม 2561 อ่านต่อ...
ครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
ครั้งที่1/2561...
ประกาศเมื่อ : 12 กรกฏาคม 2561 อ่านต่อ...
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
. ...
ประกาศเมื่อ : 11 กรกฏาคม 2561 อ่านต่อ...
Read All. >>

ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคา ที่ทำการสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
โครงการปรับปรุงหลังคาที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ปริมาณงาน : พื้นที่หลังคาโดยรวมไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เลขที่ อ.1361 ...
ประกาศเมื่อ : 16 กรกฏาคม 2561 อ่านต่อ...
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านสระนิคม 20 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านสระนิคม 20 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่...
ประกาศเมื่อ : 16 กรกฏาคม 2561 อ่านต่อ...
เปิดเผยราคากลาง งานปรับปรุงหลังคา ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
เปิดเผยราคากลาง งานปรับปรุงหลังคา ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ...
ประกาศเมื่อ : 13 กรกฏาคม 2561 อ่านต่อ...
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561...
ประกาศเมื่อ : 12 กรกฏาคม 2561 อ่านต่อ...
Read All. >>

ข่าวสารทางการเงิน
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ...
ประกาศเมื่อ : 13 กรกฏาคม 2561 อ่านต่อ...
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ...
ประกาศเมื่อ : 14 มิถุนายน 2561 อ่านต่อ...
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2561
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2561 ...
ประกาศเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2561 อ่านต่อ...
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2561
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2561 ...
ประกาศเมื่อ : 23 เมษายน 2561 อ่านต่อ...
Read All. >>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
. ...
ประกาศเมื่อ : 21 มิถุนายน 2561 อ่านต่อ...
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองฝาง ประจำปี 2561
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
. ...
ประกาศเมื่อ : 8 มิถุนายน 2561 อ่านต่อ...
ถังขยะอินทรีย์
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
ถังขยะอินทรีย์...
ประกาศเมื่อ : 28 พฤษภาคม 2561 อ่านต่อ...
โครงการเรียนรู้นวดแผนไทยและการทำสมุนไพร
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
นวดแผนไทยและการทำสมุนไพร ...
ประกาศเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2561 อ่านต่อ... Allowed comment.
Read All. >>

 
    หน้าหลัก    เกี่ยวกับเรา    ข่าวประชาสัมพันธ์    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    ติดต่อเรา


องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร.053-382670
Admin : Powered by DEESITE ® Version 1.8 Copyright © TH-DEESITE