[x]
Powered by _DEESITE
 
หน้าหลัก         เกี่ยวกับเรา         ข่าวประชาสัมพันธ์         ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง       ติดต่อเรา
ข้อมูล อบต. เวียง
     สถานที่ท่องเที่ยว แบ่งปัน
     วัดในเขตตำบลเวียง แบ่งปัน
     สถาบันการเงินชุมชนบ้านแม่ใจใต้ แบ่งปัน
     สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน แบ่งปัน
โครงสร้างองค์กร
     ทำเนียบผู้บริหาร แบ่งปัน
     ทำเนียบบุคลากร แบ่งปัน
     สมาชิกสภา อบต. แบ่งปัน
แผนต่าง ๆ
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา แบ่งปัน
     แผนการจัดหาพัสดุ แบ่งปัน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น แบ่งปัน
     ข้อบัญญัติ อบต.เวียง แบ่งปัน
     การตรวจสอบภายใน แบ่งปัน
     แผนดำเนินการ แบ่งปัน
     ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แบ่งปัน
     แผนอัตรากำลัง 3 ปี แบ่งปัน
     ควบคุมภายใน แบ่งปัน
     แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี แบ่งปัน
บริการข้อมูลต่าง ๆ
     รายงานประจำปี แบ่งปัน
     รายงานการประชุมสภา แบ่งปัน
     ประกาศ/คำสั่ง แบ่งปัน
     ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร แบ่งปัน
     รายงานการประชุมผู้บริหาร แบ่งปัน
     การจัดเก็บรายได้ แบ่งปัน
      เอกสารเผยแพร่ / สาระความรู้ แบ่งปัน
     แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ แบ่งปัน
     ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง Allowed comment. แบ่งปัน
     รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ Allowed comment. แบ่งปัน
     การจัดองค์ความรู้ในองค์กร แบ่งปัน
     งานป้องกันและบรรเทาสาธาณะภัย แบ่งปัน
     คู่มือประชาชน แบ่งปัน
     ข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะ ขอ แบ่งปัน


จำนวนผู้เข้าชม
ip คุณ 54.92.149.109
ออนไลน์ 2 ip
ผู้เข้าชมวันนี้ 245 ip
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 4595 ip
ผู้เข้าชมปีนี้ 16681 ip
ผู้เข้าชมทั้งหมด 267210 ip
  เริ่มนับ24 มกราคม 2553

: : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง : โทร. / แฟกซ์  053-382670 , กองคลัง  : 053-451032 , E-mail : WIANGFANG@hotmail.com ,  facebook  :  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยภูเวียง 053-383066 หรือ 1669


กิจกรรมเด่น
อบตเวียง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลแม่นะ อ.เชียงดาว
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
จ.เชียงใหม่ ...
ประกาศเมื่อ : 15 มีนาคม 2561 อ่านต่อ...
ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.เวียงพบประชาชน ประจำปี 2561
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
(กำหนดการ)...
ประกาศเมื่อ : 14 มีนาคม 2561 อ่านต่อ...
กิจกรรมทำแนวกันไฟ ตามโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
ประจำปี 2561 ...
ประกาศเมื่อ : 13 มีนาคม 2561 อ่านต่อ...
โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
....
ประกาศเมื่อ : 7 มีนาคม 2561 อ่านต่อ...
Read All. >>

ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ จำนวน 1 คัน
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน...
ประกาศเมื่อ : 22 มีนาคม 2561 อ่านต่อ...
ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงร่างราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล)รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๐ (TOR)
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงร่างราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล)รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๐ (TOR)...
ประกาศเมื่อ : 16 มีนาคม 2561 อ่านต่อ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
ประกาศเมื่อ : 16 มีนาคม 2561 อ่านต่อ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.10 เชื่อมต่อหมู่ที่3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.10 เชื่อมต่อหมู่ที่3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่...
ประกาศเมื่อ : 16 มีนาคม 2561 อ่านต่อ...
Read All. >>

ข่าวสารทางการเงิน
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ...
ประกาศเมื่อ : 16 มีนาคม 2561 อ่านต่อ...
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561 ...
ประกาศเมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านต่อ...
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ...
ประกาศเมื่อ : 17 มกราคม 2561 อ่านต่อ...
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ...
ประกาศเมื่อ : 18 ธันวาคม 2560 อ่านต่อ...
Read All. >>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
....
ประกาศเมื่อ : 19 มีนาคม 2561 อ่านต่อ...
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 88
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
. ...
ประกาศเมื่อ : 16 มีนาคม 2561 อ่านต่อ...
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักกีฬา ตามโครงการการจัดการแข่งขันกีฬาและกีฬาหมู่บ้านนันทนาการ อบต.เวียงสัมพันธ์ฯ
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
ประจำปี 2561...
ประกาศเมื่อ : 18 มกราคม 2561 อ่านต่อ...
โทรสารในราชการกรมการปกครอง ลงวันที่ 18 ธํันวาคม 2560
องการบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง
แบ่งปัน
....
ประกาศเมื่อ : 11 มกราคม 2561 อ่านต่อ...
Read All. >>

 
    หน้าหลัก    เกี่ยวกับเรา    ข่าวประชาสัมพันธ์    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    ติดต่อเรา


องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร.053-382670
Admin : Powered by DEESITE ® Version 1.8 Copyright © TH-DEESITE